- E-Power -

E-Power on uusteknologiatuote, hybridisuodatin, joka parantaa sähkön laatua ja säästää jopa yli 5 % kokonaissähkönkulutuksesta sekä pidentää sähköverkkoon kytkettyjen laitteiden elinkaarta.

 Vastaavaa teknologiaa tai kilpailevaa tuotetta ei ole markkinoilla. Laiteen jälleenmyyjänä Suomessa toimii Väre Oy (https://vare.fi/). 

Asennuksen jälkeisen mittauksen yhteydessä laadittavassa säästöraportissa ("Savings Report") eritellään myös laitteen välilliset vaikutukset hiilidioksidipäästöihin ja säästettyihin metsiin. 

E-Power laitteella saavutettava sähkönsäästö on erittäin merkittävä yrityksille, niin valtakunnallisesti kuin globaalisestikin.

Energia Europa esittelyvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=tPK5ZUOci8k


E-Power -energiatehokkuusprojektin vaiheet: 

1. Asiakas toimittaa seuraavat tiedot Väre Oy:lle tai EcoPWR Oy:lle: - sähkön kokonaiskulutus ja hinta siirtomaksuineen 12 kk:n ajalta, sähkökaavio

 
2. EcoPWR Oy laatii ja Väre Oy toimittaa kokemusperäisen säästöarvion (%) ja ROI:n (Return of Investment, takaisinmaksuaika) yhteistyössä Energia Europa S.p.A:n kanssa.

 
3. Jos asiakas haluaa Väreen takaaman säästöarvion kultakin pääkeskukselta investointipäätöksiä varten: - asiakas selvittää sähkön toimittajaltaan huippu- ja vuosikulutuksen kyseiseltä pääkeskukselta
- Väre Oy järjestää sähkön laadun mittaukset ja katselmukset ("Site survey") kohteissa- Väre Oy toimittaa raportin, jossa on tehtaan takaama säästö ja ROI


Lisätietoja: etunimi.sukunimi@ecopwr.fi