E-Monitoring

Mittaamme E-Monitoring -mittalaitteella sähkönlaatua, laadimme EU-standardien mukaisia sähkönlaaturaportteja ja annamme suosituksia kiinteistön sähkönlaadun ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Mittalaitteen asennus vie noin 30 minuuttia per pääkeskus eikä luonnollisestikkaan vaadi sähkökatkoa.

Sähkönlaadun mittaus kestää viikon, mutta pääsemme heti mittalaitteen asennuksen jälkeen tutkimaan kaikkia sähköisiä parametrejä (myös etänä yhdessä asiakkaan kanssa) ja neuvomaan heti esim. kompensoinnin puutteista.

Mittalaitteen päänäyttö. Esimerkkinä ylikompensoinnin korjaus (kapasitiivista loistehoa noin 120 kVaria joka korjattiin indukttiviseksi jota sitten noin 30 kVaria. Tämän jälkeen mitataan viikko ja laaditaan sähkönlaaturaportti jossa lisäsuositukset.

Esimerkki kohteen sähkönlaadunparametreistä.

                 Esimerkki kiinteistön yhden pääkeskuksen kulutuksista.